thiết kế website, thiết kế website chuyên nghiệp

Sản phẩm

Chất liệu: nhựa

Kích thước: 40x40x10 (cm)

Tính năng: Sản phẩm nhẹ, cứng cáp và rẻ -  phù hợp cho đối tượng cây trồng là rau ăn lá.